Privacy en cookie policy

Ondernemingsgegevens

Roselien Van Roy
Puur Naturel
Kerkstraat 47
9160 Lokeren

BE 0831 228 731

+32 498 845 799
info@puurnaturel.be

Privacy policy

Puur Naturel verwerkt je persoonsgegevens, gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van haar activiteiten. Via onze privacy policy laten we weten welke gegevens wij verwerken wanneer je gebruik maakt van onze website of wanneer je een overeenkomst hebt als klant van Puur Naturel.

Je persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

 • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die je zelf hebt verstrekt aan Puur Naturel in het kader van een overeenkomst (bedrijfsnaam, BTW-nummer…)
 • Informatie voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst
 • Informatie die wij mogen ontvangen door communicatie die je tot ons hebt gericht
 • Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties of andere elementen.
 • Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.
 • De gegevens die nodig zijn voor het versturen van onze nieuwsbrief, waarbij u zelf toestemming gegeven hebt om deze te ontvangen.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Puur Naturel zijn noodzakelijk:

 • voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
 • om je te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van jouw vragen via onze website of per telefoon
 • om je, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging

Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt:

 • Via persoonlijk contactopname ahv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van Puur Naturel, via het contactformulier en de daar voorziene invulvelden op de website of één van de aanvraagformulier.
 • De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Puur Naturel.
 • Via inschrijving voor onze nieuwsbrief te ontvangen, met instemming van de bezoeker.

Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

 

Jouw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Puur Naturel. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • Recht op inzage, correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens: je kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Je krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.
 • Recht om vergeten te worden: je behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan je het recht bekomen jouw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Je kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Daarnaast beschik je ook over het recht op verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om jouw recht te kunnen uitoefenen, dien je je schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@puurnaturel.be

Vragen?

Indien je vragen hebt over het bovenstaande kan je steeds contact opnemen via info@puurnaturel.be

Disclaimer

Puur Naturel behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies, zoals het bij de meeste websites het geval is. Deze cookies gebruiken we om je de best mogelijke ervaring op onze website te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden van zodra je een website bezoekt.

 

Onze cookies helpen om:

 • de website te laten werken zoals u verwacht
 • onze website voortdurend te kunnen verbeteren.

De cookies worden niet gebruikt voor:

 • persoonlijke en/of gevoelige informatie te bewaren (hetzij met jouw uitdrukkelijke toestemming en indien de gegevens nodig zijn om de overeenkomst te verwerken)
 • door te geven aan derde partijen