Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Roselien Van Roy
Puur Naturel
Waasmunsterbaan 132
9160 Lokeren

BE 0831 228 731

+32 498 845 799
info@puurnaturel.be

Dit zijn de algemene voorwaarden van Puur Naturel met maatschappelijke zetel te Lokeren, Waasmunsterbaan 132 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer: BE0831 228 731.

1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

2 – Prijs en betaling 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Al onze facturen zijn meteen betaalbaar na ontvangst;
Betwistingen ivm de factuur dienen binnen de vijf werkdagen na betaling van de factuur aan ons kenbaar gemaakt te worden.

3 – Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Puur Naturel niet. Puur Naturel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Puur Naturel is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Puur Naturel. Puur Naturel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

4 – Online aankopen

De consument voegt de gekozen producten toe in het mandje en volgt de online bestelprocedure. Eens de bestelling bevestigd is, krijgt Puur Naturel de bestelling door. Van zodra de bestelling betaald is, of er doorgegeven is dat er ter plaatse betaald wordt, gaat  Puur Naturel over tot de afgesproken uitleverwijze.

  • Afhaling in de winkel /afhaalkluis in Lokeren, Waasmunsterbaan 132.
  • Verzending met Bpost.
  • Verzending naar een Mondial afhaalpunt

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • Betaling in de winkel bij afhaling van het weborder

Puur Naturel is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

5 –  LEVERING

Artikelen worden, na ontvangst van betaling, verpakt en geleverd in België, Nederland en Frankrijk. Verzending gebeurt binnen de drie werkdagen, behoudens stockbreuk.

Voor België wordt een verzendkost van 7,50 euro aangerekend. Bij een bestelwaarde vanaf 75 euro is de verzending gratis.

Voor Nederland en Frankrijk gelden volgende voorwaardes:

  • Mondial afhaalpunt €7,9
  • bpost thuislevering €16,5
  • Gratis Mondial afhaalpunt vanaf €75
  • Gratis bpost thuislevering vanaf €150

Klanten kunnen ook kiezen voor ophaling in de winkel of in een kluisje aan de winkel.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

6 – HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan Puur Naturel mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 7 dagen vanaf de levering contact opnemen met Puur Naturel; info@puurnaturel.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Puur Naturel, Waasmunsterbaan 132, 9160 Lokeren.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Puur Naturel zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant of het product niet terug te betalen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en

4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

7 – WORKSHOPS

Bij het volgen van een workshop, dient de workshop vooraf betaald te worden. Maken wij een offerte op voor een persoonlijke workshop, dan vermelden wij steeds de uiterste betaaldatum op onze offerte.

Kan u niet aanwezig zijn op een workshop? Dan vragen wij u om 48u op voorhand ons te verwittigen via info@puurnaturel.be of 0498 845 799. Zo ben je je inschrijvingsgeld niet kwijt.
Inschrijvingsgeld voor een workshop wordt niet terugbetaald, maar indien u tijdig verwittigt kan u wel uw inschrijvingsgeld gebruiken voor een volgende workshop. Deze moet plaatsen vinden binnen 12maand na betaling.

Indien er te weinig inschrijvingen zijn of door ziekte kan de workshop niet doorgaan; dan wordt u tijdig verwittigd en wederom wordt jouw inschrijvingsgeld verlegd naar een volgende workshop.

8 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

9 – PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Puur Naturel, respecteert de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

Het verzenden van e-mails met acties en promoties (enkel als u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven)

Het verwerken en verzenden van bestellingen en daarbij horende bevestigingsemails

Interne opvolging m.b.t. marketing en service na verkoop.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. [In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Mailchimp.]

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

10 – GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.